Płatki ziemniaczane

Do produkcji płatków ziemniaczanych używamy ziemniaków z wyselekcjonowanych odmian jadalnych,
nie modyfikowanych genetycznie, hodowanych pod ścisłą kontrolą naszych wieloletnich plantatorów

PN-A-74722:1997


Zastosowanie:Charakterystyka:


Wygląd Sypkie płatki bez zlepów i zbryleń
Zapach Typowy, niedopuszczalny zapach obcy
Max. zawartość wody 10%
Min. zdolność chłonięcia wody 6,0ml / 1g


Ocena organoleptyczna


Potrawa sporządzona z płatków ziemniaczanych powinna uzyskać w ocenie ogólnej wg normy PN-A-74722:1997 co najmniej 3 punkty.


Mikrobiologia:


Max. ogólna liczba bakterii tlenowych 250.000 / g
Miano Coli 0,01
Max. ilość pleśni i drożdży 500 / g
Salmonella Nieobecna w 25 g
Gronkowce chorobotwórcze Nieobecne w 1 g


Opakowanie


Opakowaniem dla płatków ziemniaczanych są worki papierowe 3-warstwowe szyte, oznakowane
zgodnie z obowiązującymi normami, oraz spełniające wymagania ustawy o materiałach i wyrobach
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Przechowywanie


Zalecana jest wilgotność względna powietrza do 75% a temperatura powietrza do 20°C.