Produkty

Gryzik Ziemniaczany

Grysik ziemniaczany jest produktem otrzymywanym z ziemniaków jadalnych uprawianych metodami
tradycyjnymi. W procesie produkcyjnym wysuszona kostka zostaje zmielona w okreslonych norma
uziarnieniach.

Czytaj więcej: Gryzik Ziemniaczany

Płatki Ziemniaczane

Do produkcji płatków ziemniaczanych używamy ziemniaków z wyselekcjonowanych odmian
jadalnych, nie modyfikowanych genetycznie, hodowanych pod ścisłą kontrolą naszych
wieloletnich plantatorów

Czytaj więcej: Płatki Ziemniaczane

Syrop Glukozowy

Syrop glukozowy jest to zageszczony wodny roztwór cukrów prostych i niskoczasteczkowych
wielocukrów otrzymany w wyniku hydrolizy skrobi, uzywany jako surowiec dla
przemyslu spożywczego

Czytaj więcej: Syrop Glukozowy

Pyzy Lubelskie

Mieszanka na Pyzy lubelskie jest produktem ZPZ ,,Lublin’’ Sp. z o.o. o specjalnie wybranej
recepturze, w sklad której wchodzi glównie grysik ziemniaczany wytwarzany z najlepszych
jadalnych odmian ziemniaków.

Czytaj więcej: Pyzy Lubelskie