Grysik ziemniaczany

Grysik ziemniaczany jest produktem otrzymywanym z ziemniaków jadalnych uprawianych metodami tradycyjnymi.
W procesie produkcyjnym wysuszona kostka zostaje zmielona w okreslonych norma uziarnieniach.

NORMA: PN - A - 74720


Zastosowanie:


Grysik ziemniaczany znajduje powszechne zastosowanie w przemysle:


Charakterystyka:


Wygląd Drobna, sypka kaszka o barwie kremowej
Zapach Charakterystyczny dla suszonych ziemniaków
Max. zawartość wody 11%
Max. zawartość dwutlenku siarki 125 mg/kg


Ocena organoleptyczna


Potrawa sporzadzona z grysiku ziemniaczanego powinna uzyskac w ocenie ogólnej wedlug obowiazujacej normy co najmniej 3 punkty.


Mikrobiologia:


Max. ogólna liczba bakterii tlenowych 250.000 / g
Miano Coli 0,01
Max. ilość pleśni i drożdży 1.000 / g
Salmonella Nieobecna w 25 g
Gronkowce chorobotwórcze Nieobecne w 1 g


Opakowanie


Worki papierowe co najmniej 3 warstwowe á 25 kg oznakowane zgodnie z obowiazujacymi normami.

Przechowywanie