Rozpoczęlismy podpisywanie umów kontraktacyjnych na sezon 2016 - zapraszamy wszystkich zainteresowanych uprawą ziemniaków

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY obecnych plantatorów oraz wszystkich zainteresowanych wznowieniem bądź rozpoczęciem uprawy ziemniaków na nasze potrzeby.

Szczegółowych informacji udzielamy w siedzibie Spółki 20-402 Lublin, ul. Betonowa 9  tel. 81 532 45 18.Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 20-402 Lublin ul. Betonowa 9 | NIP 946-15-80-419 | REGON 430753703

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050886. Kapitał zakładowy 2 761 200 zł.

tel. centrala: +48 81 532 70 71, +48 81 532 45 18 | fax: +48 81 532 74 30

tel. dział sprzedaży: +48 504 040 061

tel. plantatorzy/kontraktacja: +48 504 040 063